Vyberte si svoj štýl:  Nature   Baby   Ocean

Sme materská škola otvorená rodinám detí. Potvrdzuje to i skutočnosť, že mnohé z nasledovných akcií pripravujeme v spolupráci s rodičmi detí, vítame a počítame s ich účasťou podľa individuálnych možností rodičov alebo ich blízkych rodinných príslušníkov. Každoročne sa zameriavame a organizujeme nasledovné akcie a oslavy:

September
- prvá členská schôdza združenia rodičov
- „Šarkaniáda“ – súťaž v lietaní šarkanov

Október

- „Jablkodeň“ spojený s propagáciou zdravej výživy

November
- „Tekvicodeň“ – výroba tekvicových svetlonosov

- účasť detí na pripravovaných akciách Galérie M. A. Bazovského (výtvarné činnosti pre deti)

December
- Mikulášska oslava
- viazanie adventných vencov v spolupráci s rodičmi detí

- vianočný jarmok

- besiedka pri vianočnom stromčeku spojená s vystúpením detí

Január
- hodnotenie úrovne pripravenosti predškolákov na ZŠ

- návšteva múzea s cieľom utvárať a upevňovať národné povedomie detí

Február
- druhá členská schôdza združenia rodičov

- fašiangová slávnosť – karneval, oboznamovanie detí s ľudovými zvykmi a tradíciami

- fašiangový sprievod v maskách ulicami Orechového

Marec
- návšteva detskej knižnice pri príležitosti mesiaca knihy

- vychádzka na hrad v Trenčíne spojená s jeho prehliadkou

Apríl
- poznávacia turistická vychádzka do prírody pri príležitosti Dňa Zeme

- úprava školskej záhrady v spolupráci s rodičmi

Máj
- Deň matiek – spoločná výroba darčekov pre mamičky

- výchovný koncert pre predškolákov

Jún
- deň hier konaný pri príležitosti MDD

- „Deň Slnka“ – oslava nadchádzajúceho leta

- výročný šachový turnaj predškolákov

- rozlúčka s predškolákmi odchádzajúcimi do ZŠ